VASAROS KONCERTŲ ESTRADA KLAIPĖDOJE

ATVIRAS PROJEKTO KONKURSAS

VIZIJA

Klaipėdos vasaros koncertų estrada pradėta statyti 1977 m., baigta – 1983 m. 

Specialiai dainų šventėms skirtos vasaros koncertų estradų unikalūs statiniai statyti tik Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Taimiesto kultūros infrastruktūros objektas, glaudžiai susijęs su UNESCO saugomų Dainų švenčių tradicijomis bei tautinės kultūros puoselėjimu. Estrada nėra įtrauktą į paveldo registrą ir nėra saugotina kaip architektūrinis darbas.

Čia buvo rengiamos regioninės ir respublikinės dainų šventės, festivaliai, koncertai ir kiti renginiai. Joje vyko ir pirmieji daugiatūkstantiniai Sąjūdžio mitingai, roko maršai.

Pastaruoju metu estrada naudojama labai retai.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija jau kurį laikąieško atsakymo ką daryti su vasaros koncertų estrada. 2014-aisiais parengta „Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmų Vasaros koncertų estrados modernizavimo galimybių analizė“. Savivaldybės tarybos Kolegija po galimybių studijos pristatymo taip ir  nepriėmė galutinio sprendimo dėl koncertų estrados. Siekiama sutvarkyti koncertų estrados erdvę, kad ji būtų estetiška ir patraukli, kad joje galėtų vykti dainų šventės ir kiti sveikatingumo, sporto renginiai.

Chorinė bendruomenė pageidauja, kad būtų siekiama išlaikyti dainų švenčių ir masinių renginių vietą, kad būtų išsaugota amfiteatro struktūra, žiūrovinės dalies pylimas.

Konkurso tikslas

Klaipėdos miesto savivaldybė prašo architektų pateikti idėjų, kaip geriau pritaikyti šiuo metu retai naudojamą vasaros estradą, parodyti visos teritorijos nuo Liepojos gatvės iki estrados bei jos gretimybių galimybes.

Konkurso užduotis

Funkcinėmis, erdvinėmis ir vizualiomis-meninėmis priemonėmis sukurti gyvybingą daugiafunkcį, teikiantį paslaugas ištisus metus kompleksą, kuris išplėstų sporto, aktyvaus laisvalaikio, pramogų, rekreacijos, turizmo, kultūrinių paslaugų spektrą, didintų teritorijos patrauklumą.

© 2020 Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija

koordinatorius Tadas Sviderskas