VA1983

Projekto idėja – gyvybingumas įvairovėje. Maksimaliai panaudojant vietoje egzistuojančias galimybes sukurti unikalų ir gyvybingą traukos centrą. Siūlomos sportinės, kultūrinės ir bendradarbystės biurų veiklos kokybiškai atnaujintuose esamos estrados statiniuose. Panaudojami estrados šlaitai papildomoms patalpoms įrengti.

© 2020 Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija

koordinatorius Tadas Sviderskas